loader image

Regulament concurs Muzeul Satului: Tărâmul Ascuns

Perioada de desfășurare: 20-28 mai 2023

Locația: Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti, Bucuresti

Condiții Participare: cumperi jocul Taramul Ascuns aici sau pe site-ul partenerului nostru (Questo App), downloadezi aplicatia Questo si iti creezi un cont, joci quest-ul oricand in perioada 20-28 mai 2023, raspunzi corect la intrebari si intri automat in tragerea la sorti pentru premiu.

Premiu: 1 voucher pentru un joc la alegere la Trapped Escape Room, pentru echipa formata din 2 pana la 6 persoane​.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Organizatorul campaniei promoționale „Muzeul Satului – Taramul Ascuns” (in continuare numita “Promotia” sau „Campania”) este CASTENI CONTENT SPECIALIST SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul social in Intrarea Dacilor nr. 4, et. 5, ap. 13, Sector 1, București, Nr. înregistrare la registrul comerţului: J40/11583/2022, cod unic de inregistrare (CUI): 46322900, e-mail: contact@museumquest.ro, reprezentata legal de Dna. Stefania Catalina Nica, in calitate de Administrator.
(2) Promotia se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul Oficial”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei, avand obligatia de a notifica publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost realizata si informarea initiala (pe pagina https://museumquest.ro/regulament-concurs-taramul-ascuns/). Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare.
(3) Participantii la aceasta campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania este organizata si desfasurata in Bucuresti, Romania, in perioada 20.05.2023-28.05.2023, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/ sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publicului si se va face mentiune despre acest fapt in Regulamentul Oficial, printr-un act aditional atasat acestuia.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
(2) Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant prin intermediul paginii oficiale a evenimetului, de pe site-ul propriu: https://museumquest.ro/regulament-concurs-taramul-ascuns/
(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public prin intermediul paginii oficiale a evenimentului de pe site-ul propriu (pe pagina https://museumquest.ro/regulament-concurs-taramul-ascuns/) cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
(5) De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata prin mesaj direct pe pagina https://www.facebook.com/museumquest sau pe email la adresa contact@museumquest.ro
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 20.05.2023 inclusiv, care participa in cadrul campaniei curente si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2) Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: · angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestora; · angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei; · de asemenea, rudele pana la gradul I si II ai categoriilor de persoane mentionate mai sus nu au dreptul de a participa la Campanie.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
(5) In campanie intra automat toate persoanele care participa la campanie in intervalul mentionat anterior (20-28.05.2023) doar prin folosirea aplicatiei mobile Questo si selectarea sectiunii „Muzeul Satului: Taramul Ascuns” disponibila in Bucuresti.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Pentru a participa la aceasta Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de participare descrise la sectiunea 5 de mai sus va fi inscrisa automat in Campanie daca întruneste cumulativ urmatoarele condiții:
a. Sa descarce si sa instaleze pe telefonul mobil aplicatia “Questo” oricand in perioada de desfasurare a concursului, dar nu mai tarziu de 28.05.2023, ora 16:00 (ora Romaniei)
b. Sa se inregistreze in aplicatia Questo cu o adresa de email valida.
d. Sa cumpere quest-ul “Muzeul Satului: Taramul Ascuns” de pe site-ul https://museumquest.ro/treasure-hunt-muzeu/#taramulascuns sau de pe aplicația sau site-ul Questo
d. Sa joace quest-ul “Muzeul Satului: Taramul Ascuns” din aplicatia mobila Questo si sa raspunda corect la toate intrebarile din aplicatie pe traseul indicat, oricand in perioada de desfasurare a concursului, dar nu mai tarziu de 28.05.2023, ora 16:00 (ora Romaniei).
Urmand acest mecanism, participantii vor fi inscrisi automat in concurs. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti.
(2) Nu vor fi luate in considerare înscrierile realizate in urmatoarele condiții: (2.1) Daca acestea sunt efectuate in afara perioadei Campaniei.
(2.2) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator sau Agentia Digitala, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
(2.3) Daca nu s-au transmis toate datele solicitate pentru inscriere sau datele transmise sunt eronate.
(3) In perioada Campaniei premiile vor putea fi castigate prin participarea la joc conform sectiunii 7(1) din prezentul Regulament.
(4) Informarea castigatorilor se va realiza pana la data de 10.06.2022, de catre un membru al comisiei, pe baza inscrierilor, electronic, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului. Fiecare castigator sau rezerva va fi supus procesului de validare, ordinea acestora fiind data de ordinea crescatoare a terminarii traseului.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE A INSCRIERILOR IN CAMPANIE

(1) Se considera ca participantul este înscris în mod valabil in Campanie, daca întruneste concomintent urmatoarele condiții:
a. Sa descarce si sa instaleze pe telefonul mobil aplicatia “Questo” oricand in perioada de desfasurare a concursului, dar nu mai tarziu de 28.05.2023, ora 16:00 (ora Romaniei)
b. Sa se inregistreze in aplicatia Questo cu o adresa de email valida.
d. Sa cumpere quest-ul “Muzeul Satului: Taramul Ascuns” de pe site-ul https://museumquest.ro/treasure-hunt-muzeu/#taramulascuns sau de pe aplicația sau site-ul Questo
d. Sa joace quest-ul “Muzeul Satului: Taramul Ascuns” din aplicatia mobila Questo si sa raspunda corect la toate intrebarile din aplicatie pe traseul indicat, oricand in perioada de desfasurare a concursului, dar nu mai tarziu de 28.05.2023, ora 16:00 (ora Romaniei).
e. A fost fizic prezent in orasul Bucuresti, oricand in perioada de desfasurare a concursului, dar nu mai tarziu de 28.05.2023, ora 16:00 (ora Romaniei)

Se vor lua în considerare pentru desemnarea castigatorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificata în art. 3.
Participanţii vor fi singurii raspunzatori pentru conţinutul raspunsurilor oferite in cadrul aplicatiei mobile „Questo” si pentru orice incalcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuala, precum si în orice alt domeniu relevant.

SECTIUNEA 8. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) In masura indeplinirii conditiilor sus-mentionate, se va acorda urmatorul premiu: 1 voucher pentru un joc la alegere la Trapped Escape Room, pentru echipa formata din 2 pana la 6 persoane;
(3) Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii. In cazul refuzului Castigatorului de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.
(4) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
(5) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

SECTIUNEA 9. DESEMNAREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI LIVRAREA PREMIILOR

(1) Castigatorii vor fi desemanti prin tragere la sorti folosind random.org. Un participant poate castiga un singur premiu în cadrul acestei Campanii. Un participant unic, definit de aceeasi adresa de e-mail si poate castiga în cadrul Campaniei un singur premiu.
(2) Castigatorii vor fi instiintati de catre un reprezentant al Organizatorului despre rezultat pana in data de 10.06.2022. Daca castigatorul nu raspunde la mesaj in maximum 5 zile lucratoare de la instiintare, Organizatorul depunand toate eforturile necesare in acest sens, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului si se va apela la rezervele extrase care vor fi supuse aceleasi proceduri de validare. In conditiile in care nici rezervele extrase nu pot fi validate conform conditiilor prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile, astfel ramanand neacordate.
(3) La momentul contactarii, castigatorilor premiilor Campaniei li se solicita sa confirme participarea la Campanie si totodata vor primi informatii cu privire la premiul castigat, modalitatea si procedura ce trebuie respectata pentru a putea fi validat final de catre comisia formata din reprezentantii Organizatorului si pentru a intra in posesia premiului. De asemenea, li se vor solicita numele, prenumele, data nasterii, adresa completa, numar de telefon, in vederea validarii si atribuirii premiilor. Premiul nu va fi trimis prin mandat postal. Organizatorul va informa potentialul castigator cu privire la scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru validarea si atribuirea premiului si vor fi stocate in concordanta cu prezentul Regulament Oficial si in deplina conformitate cu prevederile legale.
In vederea revendicarii premiului, potentialului castigator i se va solicita: a) Sa comunice daca este sau nu angajatul uneia dintre companiile implicate in organizarea Campaniei sau ruda de gradul I sau II cu o persoana angajata la una din companiile respective. b) Sa comunice urmatoarele date personale: numele, prenumele, data nasterii, numar de telefon.
(4) Premiile vor fi acordate astfel: castigatorul validat va fi contactat pe adresa de email furnizata in momentul inscrierii in Competitie, de catre un reprezentant al Organizatorului si i se vor solicita numele, prenumele, data nasterii, adresa completa, numar de telefon.
(5) Castigatorul desemnat este singurul beneficiar al premiilor atribuite si nu poate ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul pentru termenii si conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament. In scopul organizarii Campaniei, inclusiv executarea drepturilor si obligatiilor Organizatorului si Agentiei Digitale, participarea la Campanie, solutionarea contestatiilor, validarea Participantilor si acordarea premiilor, Organizatorul si Agentia Digitala prelucreaza datele puse la dispozitie de catre Participanti in baza unui temei contractual, reprezentat de Regulamentul Oficial. Tot in baza aceluiasi temei, Organizatorul si Agentia Digitala poate prelucra datele Participantilor pentru asigurarea inexistentei unor actiuni sau participari frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
(2) Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, precum nume si prenume, numar de telefon, data nasterii, adresa completa, insa, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate in scopurile anterior mentionate va impiedica sa participati la Campanie si/sau sa intrati in posesia premiilor.
(3) De asemenea, dupa caz, in scopul respectarii cerintelor legale fiscale de catre Organizator, in cazul in care veti castiga un premiu in cadrul Campaniei cu o valoare de peste 600 de lei, si suntem obligati conform Codului Fiscal sa platim in numele dvs. impozit pe venitul din premii, folosim datele dvs. personale (precum numele, prenumele si codul numeric personal) pentru a completa conform legii declaratia de venit si pentru a plati impozitul aferent. Prelucram aceste date in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin in calitate de Organizator si de a va acorda premiile.
(4) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor si a altor parteneri contractuali ai Organizatorului si Agentiei implicati in organizarea si derularea prezentei Campanii si a cazurilor in care Organizatorul si Agentia trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, care impun transmiterea anumitor date catre autoritati si institutii publice. Acestea vor fi utilizate strict in scopul derularii Campaniei si inmanarii premiilor pe teritoriul Romaniei.
(5) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/ 679 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
(6) Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare, respectiv pe perioada derularii Campaniei si inmanarii premiilor catre Participanti. Datele referitoare la Participantii pentru ale caror premii se plateste impozit pe venit, vor fi pastrate pentru perioada impusa de dispozitiile legale aplicabile in domeniul financiar-contabil si din domeniul arhivarii, pentru pastrarea documentelor justificative. In cazul in care, dupa expirarea duratei stabilite, Agentia va dori prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor in alte scopuri, Agentia ii va informa in mod corespunzator in acest sens pe acestia si va obtine consimtamantul acestora, daca prelucrarea ulterioara se va intemeia pe acesta.
(7) Organizatorul informeaza Participantii cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal in scopul derularii prezentei Campanii prin prezentul Regulament Oficial care este pus la dispozitia Participantilor.
(8) In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale Participantilor, acestia au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participantii au dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele cu caracter personal ale acestora sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Organizator sau Agentie;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: Participantii au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Organizator sau Agentie, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in cazul in cazul in care (i) datele nu mai sunt necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul – Participantul isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal pentru prelucrarea datelor, (iii) Participantul isi exercita dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana;
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: Participantii au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considera ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Organizatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa Participantul nu doreste stergerea datelor cu caracter personal, ci restrangerea utilizarii acestor date; (iii) in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale Participantului in scopurile mentionate mai sus, insa acesta are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (iv) Participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care este necesara verificarea masurii in care temeiurile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor Participantului;
d) Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor, in considerarea situatiei particulare in care va aflati, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe interesul legitim al Organizatorului, precum si de a va opune in orice moment prelucrarii in scopuri de marketing, inclusiv crearea de profiluri;
e) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
f) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care Participantii le-au furnizat Agentiei intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
g) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. La cererea oricarui Participant, Operatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre contact@museumquest.ro

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul Campaniei va acorda premii participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
(2) In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

(1) Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze la bugetul de Stat impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor rezidenți in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
(2) Organizatorul se obliga sa retina la sursa si sa vireze la Bugetul de Stat impozitul pe venit aferent premiului acordat castigatorului nerezident in conformitate cu Legea 227/2015 si Convenția pentru evitarea dublei impuneri semnata de Romania cu statul de rezidenta al castigatorului.
(3) De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (pretul de achizitionare a ofertei). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora[1], inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul si Agentia vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul sunt obligati sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre contact@museumquest.ro in termen de maximum 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

SECTIUNEA 15. LIMITAREA RASPUNDERII

(1) Participantii sunt unicii responsabili asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii si participarii in acest concurs.
(2) Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii si participarii in acest concurs.
(3) Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in cadrul Campaniei. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
(5) Regulamentul Campaniei si postarile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook Museum Quest. Participantii au posibilitatea de a abandona traseul din Campanie, cu mentiunea ca in cazul in care abandoneaza traseul inainte de stabilirea castigatorilor, nu vor participa la aceasta Campanie.
(6) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau a Organizatorului.
(7) Organizatorul Campaniei promotionale nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie.
(8) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.
(9) Eventualele contestatii vor putea fi facute in 24 ore de la data anuntarii castigatorului. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
(10) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
· Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nicio obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;
· Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
· Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
· Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
· Blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului.
· Erori cauzate de folosirea incorecta a telefonului personal de catre participant (inchiderea telefonului, erori date de sistemul de operare instalat pe telefon, erori date de virusarea sistemului de operare al telefonului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
· Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator, tehnologiile recomandate fiind: aplicatia mobila Questo.
· Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
(11) Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile campaniei promotionale sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei promotionale. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Agentiei toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

CASTENI CONTENT SPECIALIST SRL, reprezentata prin Administrator Catalina Nica

[1] Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.